Retourneren

Als je iets hebt besteld via Local7, dan kun je het product binnen de bedenktijd van 14 dagen retourneren aan de verkoper (lokale ondernemer). Voor een deel van de producten is dat niet mogelijk. Zie voor deze uitzonderingen de opsomming hieronder.

Retourneren kan per post of je kunt het product bij de lokale ondernemer afgeven tijdens de openingstijden zoals te vinden op deze website. Als je een product wilt terug sturen per post, dan dien je gebruik te maken van het modelformulier herroeping. Dit formulier vind je onderaan op deze pagina. Dit formulier dien je te verzenden aan de verkoper (lokale ondernemer). Je kunt ook zelf een brief of e-mail sturen aan de verkoper (lokale ondernemer) waarin je aangeeft van de koop af te zien. Na het versturen dien je het product zo snel mogelijk terug te sturen naar de verkoper (lokale ondernemer), uiterlijk binnen 14 dagen.

Binnen 14 dagen nadat je de verkoper (lokale ondernemer) hebt laten weten dat je van de koop afziet, betaalt hij je het aankoopbedrag terug. Hij mag daarmee wachten totdat hij het product daadwerkelijk terug heeft of je bewijs hebt geleverd dat je het product hebt teruggestuurd.

Indien jij bezorgkosten hebt betaald, dan krijg jij deze kosten samen met het aankoopbedrag terug. De retourkosten zijn wel voor jouw eigen rekening. Om administratieve redenen behouden wij ons het recht voor om het bedrag dat wij terugbetalen aan jou te verrekenen met de eventuele retourkosten voor zover wij deze zouden dragen.

De navolgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Deze kun je dan ook niet retourneren:

  1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper (lokale ondernemer) geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de verkoper (lokale ondernemer) geen invloed heeft;
  8. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.