Geef voor gelijke onderwijskansen Geef voor gelijke kansen voor studenten DEF
€ 1,00

Voorraad: Onbeperkt

Verzendmethode:

Digitale voucher

Gelijke studiekansen voor iedereen

Gelijke Kansen Programma

Studeren is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend en de kansenkloof lijkt door huidige crises alleen maar groter te worden. Zo tonen nieuwe ramingen van het CPB dat in 2023 ongeveer 10% van de kinderen in Nederland in armoede zal leven. Een onderwijsdiploma bepaalt in grote mate de kansen op de arbeidsmarkt en heeft vaak effect op iemands gezondheid en huisvesting. Om te kunnen studeren, lopen bepaalde jongeren tegen financiële en sociale barrières aan. Zo ontbreekt bij een bepaalde groep jongeren de financiële middelen om te kunnen studeren, is er een lager zelfbeeld en wordt men vanuit de omgeving minder gestimuleerd om hoger onderwijs te volgen. Steun vanuit ouders en de omgeving is niet vanzelfsprekend. Dit speelt zeker ook in Limburg.

Het nieuwe Gelijke Kansen Programma van de Universiteit Maastricht (UM) biedt onder andere studiebeurzen aan Limburgse jongeren, omdat toegang tot onderwijs voor iedereen mogelijk moet zijn. De beurzen richten zich op het financieren van de studiekosten en het mogelijk maken van extra voorlichting en studiebegeleiding. Voor de komende jaren is het doel om minimaal 15 studiebeurzen te realiseren. Daarnaast richt het programma zich op het financieren van andere UM-projecten, die bijdragen aan gelijke kansen en inclusie in de samenleving.

Achtergrond Gelijke Kansen Programma
Het Gelijke Kansen Programma is een initiatief van het Universiteitsfonds Limburg, de goede doelenstichting (ANBI) van de UM. De stichting ondersteunt onderwijs en onderzoek aan de UM. Tevens beoogt het Fonds de samenwerking tussen de universiteit en de samenleving te versterken. Hiertoe zoekt het actief de samenwerking op met private partijen om (maatschappelijke) projecten binnen de UM - zoals op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en kansengelijkheid - financieel mogelijk te maken.Over Local7

Hart voor lokaal

Local7 is hét platform met het grootste aanbod aan lokale producten. We geloven in de kracht van de lokale ondernemer en de trend dat de consument steeds bewuster kiest voor producten uit haar eigen stad en regio.

Lokale ondernemers stellen via Local7 pakketten, menu’s en arrangementen samen vol ambachtelijke en mooie producten. Alleen maar ook samen met andere ondernemers. Het platform staat voor lokale samenwerking en goede vindbaarheid voor de inwoners met als doel bewust lokaler leven.
Een mooie verrassing voor iemand die je graag een lokaal cadeau geeft. Of voor jezelf, want in het gevarieerde aanbod zit voor elk wat wils.

Benieuwd naar de mogelijkheden als ondernemer? Of heb je vragen over het bestellen van pakketten? Neem dan contact op via info@local7.nl.